Политика за защита на личните данни

В сила от 25.05.2018г.

Последна актуализация 01.10.2020 г.

Въведение

Настоящата Политика за конфиденциалност (наричана по-долу “Политика”) , има за цел да  Ви осведоми за начина , по който РИТБУЛ ЕООД събира, обработва и защитава Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия  Онлайн магазин и уебсайт www.rittbul.bg., както и на място в Шоурумите ни, намиращи се в гр.София и гр.Пловдив.

От 25 май 2018г. в България се прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас.

РИТБУЛ ЕООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически и юридически лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

РИТБУЛ ЕООД запазва правото си периодично да изменя и актуализира при необходимост настоящата Политика, за да отразява всички изменения на начина, по който обработва личните Ви данни . В случай на такива промени , ние публикуваме изменената версия на нашия уебсайт и поради това любезно Ви  каним  да проверявате тази страница, за да сте сигурни, че сте съгласни с всички промени.

РИТБУЛ ЕООД проверява и актуализира съдържанието на сайта постоянно. Въпреки това, може да има разлики, докато се обновят на сайта. Следователно никакви гаранции или предпоставки за виновност за съдържанието на сайта и темите вътре може да бъдат повод за предявяване на претенции.

       Кой е Администраторът на Вашите лични данни

 

Онлайн магазинът и  сайтът, който ползвате – www.rittbul.bg , е собственост на РИТБУЛ ЕООД,

 с  ЕИК 130521622, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Ст.Л.Костов №16, МОЛ Мария Божкова, наричано по-долу  „Ние“,“Администратор“ и „Продавач“. За целите на поддържането на сайта и онлайн магазина , Администраторът обработва и използва лични данни на потребителите на сайта и онлайн магазина, клиентите и партньорите си, наричани по-долу „Вашите данни“ или „данните“.

Споделяйки с нас данните си, Вие удостоверявате , че сте лице над 16-годишна възраст.

Важно е данните, които имаме за Вас, да бъдат точни и актуални. Пишете ни на електронна поща с адрес office@rittbul.bg по всяко време за настъпили промени в личния Ви профил, както и при необходимост да предоставим допълнителна информация, необходима Ви във връзка с обработването на Вашите данни.  

 

 Дефиниция за Лични данни

 

Според Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. „лични данни“ са всяка информация, свързана с идентифицирането на  физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано е лице, което може да бъде идентифицирано  пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

Каква информация събираме, с каква цел и по какъв начин я обработваме?

 

 

РИТБУЛ ЕООД събира пряко следните данни

 

Съгласно Регламента  събираме, съхраняваме и обработваме следните, предоставени от Вас, данни, като при всяко конкретно събиране на Ваши данни ще ви уведомяваме за конкретната цел или цели, за които те ще се използват .

 1. Данни за профила Ви в Онлайн магазина „Ритбул “, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване на уебсайт и е-магазин „Ритбул“ rittbul.bg, (Общите условия) са лично и фамилно име; имейл адрес и парола
 2. Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от Шоурум на Ритбул ЕООД  в гр.София и гр.Пловдив  : 
 • Всички необходими реквизити за издаване на фактура, фамилно име на лицето,получило стоката , при необходимост  адрес  и  телефон за доставка; име и фамилия на получателя; начин на доставка; начин на плащане; статус на плащане; статус на доставката. Ние обработваме тези данни, за да доставим продуктите или услугите.
 1. Данни за онлайн поръчка през Онлайн магазина „Ритбул“, направена от Вас,   сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на   Общите условия, както и   при поръчка за покупка на стока или услуга, направена от контактната форма на нашия сайт:
 • Лично и фамилно име на лицето за доставка; адрес за доставка ,телефон за доставка; данни за фактура/включват се всички законови реквизити/; имена на получател; начин на доставка; начин на плащане; номер на поръчка; сума за плащане; статус на плащане; статус на доставката. Ние обработваме тези данни, за да доставим продуктите или услугите, както и да запазваме архив от тези транзакции.

 Законовото основание за тази обработка е изпълнението на споразумението между нас, за да може да осъществим доставките.

 1. Данни за комуникация , включващи всяка комуникация, която ни изпращате както чрез контактния формуляр на сайта ни, така и чрез имейл, текст, съобщение или коментар в социална мрежа. Ние обработваме данните с цел комуникация с Вас. Ние имаме законово основание да извършваме това, за да сме способни да отговорим на всеки Ваш въпрос.

 

С попълване на контактната формата на сайта потребителят предоставя следните лични данни, необходими за осъществяване на обратна връзка на запитването:

 • Име на фирма; лично и фамилно име; информация за обратна връзка, включително телефон и имейл адрес.

Целите, за които данните се събират са : предоставяне на услуги, заявени при регистрацията, попълване на контактната форма, получаване на отговори на зададенте въпроси и изпълнение на заявени искания.

При абониране за нашия Нюзлетър/Бюлетин, Вие предостоставяте единствено Вашия имейл адрес , като целта ни е да Ви изпращаме информация за новини и промоционални продукти на РИТБУЛ ЕООД, предстоящи кампании, свързани с директнен маркетинг. Законовото ни  основание е доброволното  дадено от Вас съгласие, докато не бъде оттеглено отново от Вас.

 

 1. Технически данни, включващи данни за използването на сайта ни, лог-детайли, детайли за браузъра, продължителността и честота на посещенията, времевата зона и др. данни, свързани с начините за достъп до сайта ни. Източникът на информация е нашият хостинг-доставчик и личната ни система за анализи. Ние обработваме тези данни, за да анализираме по какъв начин взаимодействате със сайта ни, да го защитим от евентуални атаки, да подсигурим подходящо за потребителите ни съдържание и ефективността на рекламните ни кампании. Законовото основание за тази обработка е необходимостта от подходящо администриране на сайта, за да подсигурим развитие и да изберем подходяща маркетингова стратегия,срокът за съхранение е временно, само за сесията за зареждане на web страницата,след което биват изтрити автоматично.

 

Когато от нас се изисква да съберем лични данни по закон или поради изисквания в договор между нас и Вас, а Вие не осигурите тази информация, може и да не сме способни да изпълним договора (например да доставим продукти или услуги, ако не разполагаме с телефон, имена или адрес). Ако не сме в състояние да доставим продукта или услугата, ще Ви уведомим навреме, както и точната причина за това.

 

Ние ще използваме личните данни единствено за причината, поради която са били събирани. За по- подробна информация пишете на office@rittbul.bg. Ако се наложи да използваме тези данни за друга нова цел, ще се свържем с Вас и ще обясним законовата причина за обработката.

Ще използваме споделените лични данни без Ваше знание само, ако това се допуска от закона.

 

Автоматично събиране на данни

 

В допълнение към данните, които ни предоставяте доброволно, можем да събираме информация автоматично, която ни предоставя вашият компютър или мобилно устройство. Тя се събира чрез т.нар. бисквитки. Бисквитките са анонимни и не събират никаква лична информация за потребителите. За повече информация, моля прочетете нашата ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ.

 

Маркетинг съобщения

 

Законовото основание за тази обработка е необходимостта от проучвания на потребителското търсене на продуктите и услугите ни, развитието им и разработването на стратегиите ни (с цел разрастване на бизнеса ни).

Според закона ние можем да изпращаме маркетингови съобщения и комуникация, ако: сте закупили продукт от нас или сте поискали информация за наши продукти и услуги и сте се съгласили да получавате маркетингови съобщения.

Във всеки един от случаите Вие може да се откажете от абонамента по всяко време.

Вие може да откажете да получавате съобщения по всяко време, като пишете на имейл office@rittbul.bg или следвате връзката за отказ от абонамента.

Ако се откажете да получавате информация, действието не се отнася до лични данни, събрани в резултат от други транзакции, като покупки например.

 

Причини и цели за събиране и обработка на личните данни

 

Кога събираме Ваши данни?

Можем да събираме и използваме Ваши лични данни, ако:

 • посещавате или използвате нашия уеб сайт rittbul.bg;
 • създавате профил в Онлайн магазин „Ритбул“
 • при създаване на поръчка в Онлайн магазин „Ритбул“
 • се абонирате за нашия бюлетин;
 • доставяте услуги за нуждите на РИТБУЛ ЕООД;
 • комуникирате с екипа на РИТБУЛ ЕООД;
 • ни посещавате на изложения и събития;
 • или взаимодействате по друг начин с нас в качеството си на потребител, бизнес клиент, партньор, (под)доставчик, изпълнител или друго.

 

За какво бихме ползвали Вашите лични данни?

Информацията, която събираме, може да ни послужи, за:

 

 1. 1. Данните за профила Ви в Онлайн магазин „Ритбул“ се обработват за целите на:
 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
 • Доставка на поръчани продукти;
 • Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
 • Автентикация при влизане в профила Ви;
 • Изпращане на съобщения чрез имейл за целите на директния маркетинг и реклама при изрично съгласие от Ваша страна;
 • Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;

  

 1. Данни за поръчка на място, направена от Вас при покупка на стоки от Шоурум на Ритбул ЕООД в гр.София и гр.Пловдив  се обработват за целите на : 
 • Доставка на поръчани продукти и услуги;
  ●    Възможност за предяваване на   рекламации от страна на клиент, проследяване на доставки, плащания и други;
  ●    Спазване на законови изисквания , съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност.
 1. Данни за онлайн поръчка през Онлайн магазина „Ритбул“, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия, както и   при поръчка за покупка на стока или услуга, направена от контактната форма на нашия сайт:
 • Доставка на поръчани продукти и услуги;
  ●    Проследяване на доставки, плащания и други;
  ●    Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
  ●    Спазване на законови изисквания , съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
  ●    Анализиране на статистически данни ,получени след анонимизация на Вашите данни;

 

 1. Данни за комуникация

 

 • Обратна връзка при обработка и уточнение на постъпили запитвания ;
 • Идентификация Ви като изпращач, автор на съобщение или на публикуван коментар
 • Осъществвяване на сделка след контакт при изпратено запитване, което довежда до издаване на данъчни документи и договори;
 • Изпращане мейлинги за промоции на нови продукти, специални оферти, новини и съобщения от РИТБУЛ ЕООД (само ако сте се абонирали за услугата).

Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с Ритбул ЕООД

За дейността на РИТБУЛ ЕООД Вашата лична информация е от първостепенна важност. Никога не бихме предоставили за търговски цели или продали Вашите данни.

Възможно е да споделим Ваши данни само и единствено за следното:

 • Доставчици на услуги: например, програмисти и хостинг компании;
 • Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства;
 • Използваме като външни консултанти счетоводители и адвокати;
 • Доставчици на куриерски услуги;
 • Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения ;
 • Други служебни лица: например, при продажба или преструктуриране на бизнеса на РИТБУЛ ЕООД.

По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

Международни трансфери

Страни, намиращи се извън ЕС, не винаги предлагат същото ниво на защита на личните данни и поради тази причина европейският закон забранява трансфери на лични данни извън Европейската икономическа област, освен ако те не отговарят на определени критерии.

Някои от нашите доставчици на услуги е възможно да са базирани извън Европейската икономическа област, така че ние извършваме подобен трансфер, само ако е спазено едно от следните условия:

Ще извършваме трансфер на личните Ви данни само към онези доставчици, които са одобрени от Европейската комисия; или ако доставчикът се намира в Съединените американски щати, ще се убедим, че неговите политики са съвместими с изискванията на Европейската комисия .

Ако нито едно от условията не е изпълнено, ние ще искаме изрично Вашето потвърждение преди да трансферираме данните. Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.

Срок за съхранение на данните 

Ние ще запазваме личните Ви данни единствено за целите, за които са били събрани.

 • Данни за профила – до изтичането на 5 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на онлайн магазина. Данните за профила са свързани  и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок;
 • Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 5 години от датата на конкретната поръчка. Срокът е определен въз основа на давностния срок за погасяване на вземанията;
 • Данни във връзка със събиране и проверка на счетоводни записи – счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят; всички останали носители на счетоводна информация – три години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
 • Данните, предоставени във връзка с абонирането Ви за получаване на нашия Нюзлетър/ Бюлетин, се съхраняват докато е валиден Вашия абонамент, след отказ от Ваша страна, ще бъдат изтрити безвъзвратно.
 • Срокът за съхранение на данните, събрани от бисквитките, е посочен конкретно за всеки вид бисквитка в нашата ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ.
 • Запитванията и информацията, постъпила чрез контактната ни форма не се съхранява по никакъв начин, ако не е последвала сделка.

 

Вашите права

Съгласно  Регламент за защита на личните данни (EU 2016/679 – GDPR), Вашите права по отношение на личните данни, включват:

 • Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, имате право на достъп до личните данни и информация.
 • Право на поправка на лични данни: ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни.
 • Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна.
 • Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
 • Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване.
 • Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни.
 • Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган, както следва:

Наименование на контролния орган: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 Телефон:02 915 3 518

Имейл: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

Сигурност на данните

РИТБУЛ ЕООД Ви уверява, че са предприети  организационни и технически мерки, с които да защити в максимално възможна степен неоторизиран достъп или разкриване на информация. Изискваме и от контрагентите ни, доставчици на услуги, наличието на необходимото обезпечаване на сигурността на личните Ви данни.

РИТБУЛ ЕООД може да разкрие лични данни, при условие, че това е позволено от закона, във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, както и за да се защитят жизненоважни интереси на Лицето и легитимни интереси на РИТБУЛ ЕООД, или когато, по преценка на РИТБУЛ ЕООД , това е необходимо, за да може РИТБУЛ ЕООД да спази приложимото право или да изпълни своите задължения по закон или да отговори на искания или въпроси от компетентни надзорни органи.

За връзка с РИТБУЛ ЕООД по отношение на личните данни пишете на office@rittbul.bg.

 

Линкове към други уеб страници

Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница .

Сайтът на РИТБУЛ ЕООД предоставя връзки към други сайтове, достъпвани  чрез хиперлинк. РИТБУЛ ЕООД не упражнява контрол над въпросните сайтове и за това Ви приканваме да се осведомите относно тяхната политика на поверителност с оглед зачитане на личния живот. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание.

Моля, прочетете нашата ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИ И ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на този сайт.

Назад
Количка
0 продукта
Няма продукти в количката
Общо продукти:
0.00 лв.
(С вкл. ДДС)
ДДС:
Всичко:
0.00 лв.
X