Общи условия

Настоящите общи условия регламентират отношенията между „РИТБУЛ“ ЕООД и лицата ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.rittbul.bg

Дефиниции

“РИТБУЛ”, “ДРУЖЕСТВОТО” – означава “РИТБУЛ” ЕООД е със седалище и адрес на управление:  София,  ул. „Ст. Л. Костов“  № 16, ЕИК:   BG 130521622, телефон  02/ 43 97 845,  e-mail:office@rittbul.bg, търговско дружество – собственик  онлайн магазина на www.rittbul.bg.

“сайт” – означава уебсайта на адрес www.rittbul.bg.

“Акаунт” – означава акаунт регистриран на www.rittbul.bg .

“онлайн магазин” или „електронен магазин“– означава виртуалният магазин находящ се на www.rittbul.bg предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет.

“ползвател”– означава лице ползващо функционалностите на сайта.

“КУПУВАЧ/ КЛИЕНТ”– означава лице, което извършва покупка на стока от онлайн магазина.

“ПОТРЕБИТЕЛ”– означава потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (“ЗЗП”).

“лични данни”– означава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и европейското законодателство („ЗЗЛД“).

“НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ”– означава наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (“ЗПУ”).

“ОБЩИ УСЛОВИЯ”– означава настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези общи условия, се съгласявате изрично и безусловно с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

С приемането на настоящите общи условия  РИТБУЛ ви дава разрешение да разглеждате този сайт и да отпечатвате отделни страници от него за лична, нетърговска употреба, а при наличието на предвидените тук условияq да ползвате пълните му предлагани функционалности.

Вие не можете да променяте, копирате (освен по начините, посочени в предходното изречение), разпространявате, предавате, изпълнявате, възпроизвеждате, публикувате, лицензирате, създавате производни произведения, прехвърляте или продавате информация, материали, софтуер, продукти или услуги от този сайт.

 

Регистрация

Сайтът може да бъде разглеждан без регистрация. Регистрация (създаване на профил) е необходима само за ползването на определени функционалности на сайта и е абсолютно доброволна и безплатна. За да се регистрирате е необходимо да имате навършени 18 години и да попълните регистрационен формуляр.

При успешно приключване на регистрацията ще получите потребителско име и парола за достъп.

В случай, че не желаете да регистрирате профил, имате възможност да пазарувате като гост, като предоставените в този случай данни се обработват за целите на изпълнението на конкретната поръчка и изпълнение на законовите задължения на ДРУЖЕСТВОТО, и не се съхраняват за следващи Ваши поръчки.

Общо описание

От Онлайн магазина могат да бъдат закупувани само стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница. Информацията относно представените на сайта стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н., е предоставена от производителя, респективно от вносителя на съответната стока, като РИТБУЛ не носи каквато и да е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация представена по заблуждаващ начин, разминаване между представеното и действителното положение, печатни грешки.
Публикуваните на сайта снимки на стоки са илюстративни. Възможно е да е налице разминаване с действителните параметри.

Поръчки

Поръчки могат да правят само ползватели приели ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. Затова преди потвърждаване на поръчката ще ви помолим изрично да потвърдите, че сте запознат и съгласен с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляр за поръчка.

След клик върху  бутон ” Поръчай”, КЛИЕНТЪТ се съгласява  да закупи стоките, намиращи се в електронната количка.

С потвърждение на поръчката от РИТБУЛ ЕООД и с получаване на това потвърждение от КЛИЕНТА се счита, че договорът е сключен.

ДРУЖЕСТВОТО си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни, в т.ч. поради изчерпване на наличност. В такива случаи, когато вече е бил направен превод по сметката на РИТБУЛ ЕООД, КЛИЕНТЪТ  може да избира между отказ от поръчката и възстановяване на сумите или избор на продукти за осъществяване на заместваща поръчка 

Договор

Договорът за продажба от разстояние между РИТБУЛ и КУПУВАЧА се счита за сключен след потвърждаване на дадената поръчка от страна на РИТБУЛ. Потвърждаването на сключен с РИТБУЛ  договор от разстояние, включително на  информацията по чл. 47, ал. 1 от ЗЗП, се извършва на предоставената от КУПУВАЧА електронна поща.

На телефон 02/ 43 97 845   можете да получите допълнителни разяснения, в това число в качеството си на ПОТРЕБИТЕЛ по цялата информация по чл. 47 от ЗЗП, относима към всяка стока/услуга представена на сайта и/или продавана в онлайн магазина.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 от ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите.

Цени

Всички представени на сайта/онлайн магазина цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им, като РИТБУЛ  си запазва правото, без предупреждение, да ги променя по всяко време.

Цените по потвърдени от РИТБУЛ онлайн поръчки се запазват и не подлежат на промяна, независимо, че след потвърждение на поръчката може да има промяна на цената.

Представените на сайта/онлайн магазина цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси без цената за обработване и доставка. Дължимата цена за обработване и доставка на поръчката, ако такава се дължи, се изчислява на база посочения адрес за доставка, вида и/или теглото и размера на стоките, включени в поръчката, и се посочва  на електронната страница непосредствено преди финализирането на поръчката.

Плащане

Цената на поръчана от онлайн магазина стока и цената за обработване и доставка могат да бъдат заплатени чрез един от следните способи:

  • Наложен платеж
  • Плащане с банкова карта (дебитна/кредитна)
  • Банков превод

Моля, имайте предвид, че в определени случаи е възможно някой от изброените способи да не е приложим поради стойността на стоката или други съображения. Това обстоятелство ще бъде указано при представянето на съответната стока и преди да потвърдите желанието си за закупуването й.

Всички плащания се извършват само в български лева.

При плащане с  „Банков превод“ цялата дължима сума по фактурата трябва да бъде заплатена в срок до 5 работни дни след издаване на фактурата, в противен случай поръчката ще бъде автоматично анулирана. Фактурата ще бъде изпратена на посочения при извършване на поръчката имейл адрес.

При плащане с “Наложен платеж” купувачът получава от куриера фактура/касова бележка/ документ за плащането,  в която е посочена цялата дължима сума (включваща цената на стоката и цената за обработване и доставка), която купувачът предава на куриера и овластява същия да я предаде от негово име и за негова сметка на РИТБУЛ, a плащането се отбелязва в документа, удостоверяващ предаването на стоката, който служи и за разписка.

При плащане с банков превод/банкова карта, могат да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция. Тези разходи на обслужващата ви банка са за Ваша сметка.

Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС издаването на фактура или корекция по вече издадена фактура се извършва в срок до 5 (пет) календарни дни от датата на покупка. След изтичане на този срок Дружеството няма ангажименти за издаване на фактура или корекция по вече издадена фактура.

Доставка

Доставка на поръчана от онлайн магазина стока се извършва до адреси посочени от КУПУВАЧА  или офис на куриер посочен от КУПУВАЧА  на територията на Република България. Получаването на стоката става само след подписване на документ от страна на КУПУВАЧА, удостоверяващ приемо-предаването ѝ.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

За стоки поръчани до 15часа българско време и след получаване на автоматично  потвърждение по имейл  на поръчката от страна на Ритбул стоката ще бъде доставена  до два работни дни от датата на потвърждение  за поръчки, за стоки, които ще бъдат  заплатени  с „Наложен платеж“.

За стоки, които ще се заплащат чрез банков превод, стоките ще бъдат доставени до КЛИЕНТА до два работни дни от деня следващ деня на получаване от РИТБУЛ на цялата дължима сума за поръчката и стойността на доставката .

Посочените срокове се прилагат доколкото не противоречат на сроковете за доставка, прилагани от съответния куриер.

Ако стоката е изчерпана или се очаква нова доставка РИТБУЛ  си запазва правото да информира допълнително КЛИЕНТА  по имейл за удължаване на  сроковете за доставка

Стоката се доставя стандартно – на ръка срещу подпис,  до посочения от КЛИЕНТА адрес за доставка или до посочен офис на куриер.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение  на куриер, не по вина на РИТБУЛ ЕООД куриера извършващ доставката изпраща SMS на номера, посочен при подаване на поръчката, на който получателят следва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката.

При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, при заплатена сума на доставката по чрез банков превод,  РИТБУЛ  задържа разходите за доставка и връща  на клиента само стойността на заплатената стока.

При заплащане чрез наложен платеж,  РИТБУЛ  може да предприеме действия за събиране на заплатената за куриер сума. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

РИТБУЛ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато КУПУВАЧЪТ е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес.

РИТБУЛ не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

Стоките следва да бъдат прегледани внимателно от КУПУВАЧА или упълномощено от него лице по време на доставката.

В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, РИТБУЛ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока, ако КУПУВАЧА не е изискал съставянето на двустранно подписан протокол за констатиране на дефекти в присъствието на куриер.

КУПУВАЧЪТ следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/доставчика,

и  незабавно да уведоми доставчика/куриера за евентуалните  повреди, удари и други щети, установени при получаването доставка.

При липса на забележки от страна КУПУВАЧА, при приемане на доставката, всички и всякакви последващи претенции за външни видими дефекти по получената стока както и незначителни несъответствия се считат за неоснователни и не следва да бъдат удовлетворявани.

При получаване на стоката КУПУВАЧЪТ или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от КУПУВАЧА адрес.

Законова Гаранция. Търговска гаранция. Информация за потребители. Алтернативно решаване на спорове.

Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция (когато такава е предоставена) не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.

Освен законовата гаранция, РИТБУЛ може да предлага гаранционен документ на своите КЛИЕНТИ за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката (търговска гаранция). Това ще бъде посочено и като налично при представяне на стоката в електронния магазин. Условията на търговска гаранция се определят едностранно от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената    стока.

Преглед на стоката. Рекламации.

При получаването на стоката КУПУВАЧЪТ е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката.

Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като КУПУВАЧЪТ губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП (само за потребители) и/или съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Рекламацията може да бъде направена чрез връщане на стоката по куриер или с личното й предаване в някой от физическите ни магазини.

Отказ от сключен договор от разстояние

На основание чл. 50 от ЗЗП ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка. При упражняване правото на отказ от сключен  договор от разстояние  в законовият 14 дневен срок, КУПУВАЧЪТ заплаща само преките разходи за връщането на стоките, като с приемане на настоящите общи условия при извършване на покупката  КЛИЕНТЪТ се счита за уведомен и се съгласява  да ги заплати

Правото на отказ може да бъде упражнено само ако потребителят е представил на РИТБУЛ стоката в оригиналната ѝ опаковка в запазен търговски вид (всички фабрични етикети, стикери, предпазни аксесоари и други подобни следва да не са премахнати), всички числящи се към стоката аксесоари, принадлежности, документи и оригиналната касова бележка/фактура за покупката.

Съгласно ЗЗП ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да се установи естеството, характеристиките им и доброто им функциониране.

Затова за да получите обратно всички платени суми, стоката не следва да е използвана в повече от това да се проверят нейните основни функционалности и характеристики (така, както биха ви разрешили да я изпробвате във физически магазин) и да е годна за следваща продажба.

Моля обърнете внимание, че за някои стоки, предвид специфични особености, правото на отказ може да не е приложимо.

Цялата информация относно упражняване правото на отказ от договора от разстояние  и политика за връщане на стоки, можете да намерите  ТУК.

Формуляр за упражняване на правото на отказ от договора от разстояние, можете да намерите ТУК.

Формуляр за връщане на стока, можете да намерите ТУК.

В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние ПОТРЕБИТТЕЛЯТ трябва да изпрати или предаде стоките обратно на РИТБУЛ не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е съобщил на РИТБУЛ  за решението си да се откаже от договора. До предаването на стоката на РИТБУЛ  рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от ПОТРЕБИТЕЛЯ. РИТБУЛ дължи да върне на ПОТРЕБИТЕЛЯ платените от него суми в 14-дневен срок от уведомяване за отказа, но има право да задържи плащането докато не получи стоката или доказателствата за изпращането й обратно.

Интелектуална собственост

Търговските марки, марки за услуги и логотипи, използвани и показани в този сайт са регистрирани и нерегистрирани търговски марки на “РИТБУЛ” ЕООД и други доставчици.

Всички търговски марки, използвани в този сайт спрямо лицензи и права за ползване на търговска марка, са изобразени след  предварително писмено разрешение от собственика на търговската марка.

“РИТБУЛ” ЕООД  налага своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона. Името на www.rittbul.bg, логото на www.rittbul.bg  или други регистрирани търговски марки не могат да бъдат използвани по никакъв начин, включително и в областта на рекламата или реклама, свързана с разпространение на материали от този сайт, без предварително писмено разрешение от “РИТБУЛ” ЕООД.

Други

РИТБУЛ  се ангажира да предоставя услугите представени в сайта, по начина по който са представени. Цялата информация представена на сайта, включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на представянето ѝ, като РИТБУЛ си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение.

Отговорност на ползвателя е да проверява условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н,  за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени.  При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на РИТБУЛ преди извършването ѝ поръчки.

В случай, че е необходимо допълнително одобрение от ваша страна при удължени срокове за доставка,  то следва да бъде дадено, в противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата ще бъде считана за невалидна.

РИТБУЛ не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия Сайт, в т.ч. следваната от другите сайтове политика за поверителност, както и за друга информация съдържаща се в тях. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове към които линковете препращат се извършва изцяло на собствен риск и отговорност.

В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на Сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

Когато съществува такава техническа възможност, ползвателят може да пише ревюта, коментари, да задава въпроси и отговори в съответните секции на Сайта. Поместването на такова съдържание е доброволно и свободно, но във всички случаи с поведението си на Сайта и използване на функционалностите му ползвателят следва да спазва добрите нрави, да не засяга чужди права, да проява търпимост към различни мнения и коментари, да не се позовава на невярна, непотвърдена и заблуждаваща информация, да не уврежда доброто име и репутацията на ДРУЖЕСТВОТО, да не използва обидни, уронващи престижа, неприети и неуместни изрази и думи, да не насочва към други конкурентни фирми и дейности, нито да насърчава продажбата и купуването на стоки и услуги, които не са част от предлаганите на Сайта, да не извършва действия, с които заплашва сигурността на Сайта и съдържанието му достъпно чрез него, нито да прави опити за неразрешен достъп до данни и чужди Акаунти. По своя преценка ДРУЖЕСТВОТО има право да изтрие поместено съдържание от ползвател, което приема за несъответно на тези условия.

За некоректни ползватели, по преценка на ДРУЖЕСТВОТО, без нужда от допълнителна обосновка, достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина може да  бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение, могат да  бъдат заличени.

РИТБУЛ може да откаже изпълнението и да анулира потвърдена поръчка без каквито и да е последици за него, в случай на: неуспешно плащане, в резултат на което по каквато и да е причина наредената сума не постъпи по сметката на ДРУЖЕСТВОТО или след постъпването й по каквато и да е причина е блокирана/ неналична или върната; при непостъпване в указания срок на дължимо плащане, когато се изисква предварително плащане; ако има съмнение, че предоставените данни при регистрация на Акаунта и/ или извършване на поръчка са непълни, неверни или грешни.

За неуредените в настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, а в случай на непостигане на такова, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд: по искове на потребители – съгласно чл. 113 ГПК, а в останалите случаи, ако подсъдността не е посочена императивно – пред компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно Софийски районен съд или Софийски градски съд.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти винаги е била от първостепенно значение за нас. Поради тази причина следваме Политика за защита на  личните данни на РИТБУЛ, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви.

Моля запознайте се с нея  ТУК.  /линк към политиката /

Актуализация

РИТБУЛ може периодично да актуализира настоящите Общи условия.

При промяна на Сайта ще бъде публикувано съобщение и актуализираните Общи условия.

Ако имате въпроси относно това споразумение, моля обадете се на тел:02/ 43 97  845, влезте в контакти, или ни пишете на адрес:

Търговец „РИТБУЛ“ ЕООД,

ЕИК 130521622,

София 1407,

ул. “Ст. Л. Костов” 16, ет. 2,

office @ rittbul.bg

 

Назад
Количка
0 продукта
Няма продукти в количката
Общо продукти:
0.00 лв.
(С вкл. ДДС)
ДДС:
Всичко:
0.00 лв.
X