Westermo

По-голямо резервиране и контрол на отдалечени помпени станции с доказаните решения на Westermo

Критичните системи, например тези в пречиствателни станции, изискват сигурни и надеждни мрежи за пренос на данни, за да се гарантира тяхната ефективна експлоатация без прекъсване. Някои от обектите на английската компания Anglian Water били с оборудване за автоматизация, инсталирано преди повече от 30 години. Това създавало проблеми, тъй като не осигурявало подходяща инфраструктура за преминаване към съвременни IP комуникационни мрежи. Например наложителната подмяна на  програмируемите логически контролери (PLC) довела до тяхната несъвместимост със съществуващите мрежи за данни и до необходимостта цялата система за автоматизация да бъде едновременно модернизирана. Основна полза от това надграждане на системата е увеличаване на резервирането на мрежата и съответно надеждността на услугата за клиентите. Новото решение осигурило на Anglian Water и цялостен мониторинг на системата, както и достъп до данни в реално време.

През есента на 2019 г. мениджърският екип на Anglian Water взел решение да модернизира  мрежите за данни на един от своите обекти и се обърнал за помощ към Westermo. Мрежата свързва десет помпи, намиращи се на отдалечено разстояние една от друга, обратно към главната водна централа близо до град Кингс Лин, използвайки комуникационни кабели RS-485. Единият вариант бил просто да се замени съществуващото остаряло комуникационно оборудване за пренос на данни с подобни устройства, но това не би удовлетворило изискването за резервиране и модернизация на мрежата. Освен това, от Anglian Water искали да използват съществуващите кабели, за да сведят до минимум разходите по проекта и да внедрят 4G мрежа, за да осигурят резервиране на комуникацията.

Сътрудничеството по този проект стартира с обучение на специалисти на Anglian Water от квалифицирани инженери на Westermo, за да придобият знанията, необходими за модернизиране на съществуващата мрежа за пренос на данни. Това довело до разработването на мрежова схема за определяне на пълния обхват и значимостта на този конкретен проект. Като резултат е взето решение за непрекъсната подкрепа от страна на Westermo за проектиране и конфигуриране на мрежата.

Проектиране на мрежата и фази на инсталиране

Работейки съвместно с инженери от Anglian Water, Westermo проектира мрежа за пренос на данни, която използва съществуващата мултиплексорна мрежа и RS-485 кабели, за да осигури магистрална линия за Ethernet комуникация. Добавена е и нова 4G мобилна мрежа, за да се осигури резервиране на системата. С такъв дизайн мрежата може да продължи да функционира, използвайки 4G комуникациите, като основната комуникационна линия е възможно да бъде добавена по време на експлоатацията на обектите. Това позволява въвеждането в експлоатация, тестването и създаването на защитни стени да бъде извършено за всеки конкретен обект. След като симетричната високоскоростна цифрова абонатна линия (SHDSL) започва да функционира, Ethernet удължителите Wolverine на Westermo автоматично преконфигурират мрежата да работи през SHDSL.

Топология на резервирането в Anglian Water

Важността на този проект била очевидна през цялата фаза на проектиране, тъй като той поддържа тази критична система по време на експлоатация. Решението следвало да започне да функционира по строг график и да влезе в експлоатация незабавно без никакви проблеми. Най-важното било, че отдалечените помпени станции трябвало да продължат да работят по време на пускането в експлоатация.

Мрежата е изградена предимно от устройства WeOS на Westermo, които използват открит протокол за маршрутизация с определяне на най-кратък път (OSPF) и поддържат виртуални защитени мрежи (VPN). OSPF предоставя механизъм за избор на различни пътища за мрежови трафик, а VPN осигурява допълнителен слой сигурност за мрежата. Тази сложна настройка изисквала ясно разбиране на мрежовата структура, за да се определи как ще се маршрутизират данните в случай на повреда във всяка една точка на SHDSL.

За да помогне на клиентите да въведат мрежата в експлоатация, от Westermo предоставили помощна документация, която е създадена с инструмента за конфигуриране на мрежата WeConfig на Westermo. Софтуерната функция за генериране на отчети за възникнали събития обединява цялата мрежа, за да осигури ясна информация по време на етапите на тестване и въвеждане в експлоатация. WeConfig, също така, позволява пълно архивиране в общ преглед и подробна информация за физическите връзки.

Във всеки обект на Anglian Water било необходимо да се инсталират нови външни антени, за да се осигури съответното 4G покритие. След като 4G мрежата била налична и започнала да функционира, това позволило мрежовите кабели с усукани двойки да се актуализират един по един. При пускане в експлоатация на SHDSL връзките, мрежата започнала да пренасочва трафика през SHDSL към централата на Anglian Water. 4G мрежата била включена в проекта просто за осигуряване на резервиране, но тя осигурила неочаквана полза.

Извънредни обстоятелства при пускане в експлоатация

По време на пуска в експлоатация на мрежата, глобалната пандемия от COVID-19 удари света. Това затрудни много безопасното обслужване и ускори необходимостта от дистанционно управление за наблюдение на обектите. За щастие новата мрежа е проектирана и конфигурирана да позволява дистанционен достъп, използвайки 4G комуникациите. Първоначално това е с цел подпомагане на задачите за управление на мрежата. Също така осигурява възможност на инженерите да се свързват дистанционно към мрежата от системата на Anglian Water, за да съдействат при всякакви технически проблеми по време и след конфигурирането на мрежата.

Мониторинг на системата

В допълнение към проектирането на мрежата и конфигурирането на мрежовите устройства, Westermo също така конфигурира възможност за наблюдение на 4G комуникациите и състоянието на SHDSL порта, използвайки Simple Network Management Protocol (SNMP).

Чрез мониторинг на мрежата Anglian Water може да определи дали връзката използва основната магистрална Ethernet линия или 4G мобилна мрежа. Това им помага да разберат дали е възникнала неизправност на някоя от SHDSL линиите.

Възможности за допълнителна поддръжка

След като мрежата започнала да работи, били добавени защитни стени. Поради пандемията не било възможно да има поддръжка на място при тези операции, което означавало, че дистанционната поддръжка е единствената опция. Всяка модификация на защитната стена следвало да бъде внимателно проектирана, за да бъде гарантирано, че инженерите по поддръжката не са блокирани по време на тестването. Конфигурирането на защитните стени било извършено с помощта на команди чрез 4G комуникация. Конфигурациите на защитните стени били реализирани първо в централата, за да се гарантира, че връзките с всички отдалечени обекти работят правилно, преди да бъде въведена пълна защитена мрежа. След това отдалечените обекти били добавяни един по един, за да се намали рискът. Внедряването на защитните стени е предизвикателство както за Anglian Water, така и за Westermo, като всяка команда следвало да бъде изключително прецизна.

Продукти, използвани при реализацията на проекта

Общо са инсталирани дванадесет Ethernet удължители Wolverine DDW-142 и DDW-225, за да се позволи повторното използване на съществуващите кабели за създаване на ефективни Ethernet мрежи на големи разстояния до отдалечените обекти. Wolverine използват технология SHDSL, която прави възможно повторното прилагане на много видове вече съществуващи медни кабели, с което са осигурени значителни финансови икономии. Всички устройства на Wolverine се захранват от операционната система WeOS на Westermo, която позволява лесно конфигуриране на сложни мрежови функции.

За да се създаде 4G мрежата са инсталирани десет мобилни рутера MRD-455 на Westermo, по един на всеки обект. Освен че формират 4G мрежата, рутерите осигуряват шлюз към IP мрежата и уникален метод за пренасочване на портове, което дава възможност за дистанционна поддръжка и наблюдение. В централата е инсталиран промишлен маршрутизиращ превключвател Westermo RedFox RFI-211-T3G , осигуряващ необходимата функционалност от слой 3, необходима за този тип приложения. Всички устройства на Westermo са доставени предварително конфигурирани, за да пестят време и да намалят риска за проекта.

Какъв е резултатът?

След като е инсталирана, мрежата веднага започва да функционира правилно, благодарение на внимателното проектиране и сътрудничество между Anglian Water и Westermo. „Въпреки предизвикателствата, причинени от пандемията COVID-19, Westermo успява да разработи стабилна, сигурна и изключително надеждна мрежа с осигурен дистанционен достъп като алтернатива на поддръжката на място. Това гарантира, че мрежата работи безпроблемно, без никакви прекъсвания. В резултат на това успешно надграждане на мрежата, областта на Anglian Water се водоснабдява надеждно и непрекъснато с вода с постоянна висока чистота.

Фирма Ритбул предлага продуктите на Westermo в България! Не се колебайте да ни се обадите, за да Ви консултираме при избора на продукти на Westermo и да Ви дадем най-добрите цени!

По-бързи, по-ефективни и по-печеливши в проектирането с EPLAN Workshop от Ритбул

Интерфейсът Harting ix Industrial предлага на производители и потребители невъзможна до момента миниатюризация

Онлайн конференция на 29 и 30 септември дава практически опит с автоматизираното проектиране чрез платформата Eplan

“Rittal – Das System.” Мобилно шоу пред офиса ни в Пловдив

Научавайте първи за най-новото и най-интересното от програмата на Академия Ритбул в новия раздел на сайта

Измервателните уреди на Testboy покриват и най-строгите приложни изисквания в автомобилния сектор

Базирана на AdvancedTCA системна платформа на Heitec е предназначена за мобилни телекомуникационни мрежи

Научете повече за автоматизираните системи на Rittal и софтуерната услуга Eplan на онлайн събитието Rittal & Rittbul Automation Day

Намалено работно време за 26-ти и 27-ми Август във връзка с предстояща ревизия в офисите на Ритбул ЕООД.

Мини редови клеми на Wago — предпочитан избор на инсталаторите за свързване на устройства

Запишете се за нашия бюлетин

Бъдете в крак с новите технологии, актуални цени и предложения.

Още по темата

По-бързи, по-ефективни и по-печеливши в проектирането с EPLAN Workshop от Ритбул

Компанията Eplan развива водещата софтуерна платформа за проектиране в сферата на...
Към статията

Интерфейсът Harting ix Industrial предлага на производители и потребители невъзможна до момента миниатюризация

Организацията PNO на ползвателите на Profinet публикува на 29 юни...
Към статията

Онлайн конференция на 29 и 30 септември дава практически опит с автоматизираното проектиране чрез платформата Eplan

Индустрия 4.0 постави инженерното проектиране на ново, още по-високо ниво....
Към статията
Назад
Количка
0 продукта
Няма продукти в количката
Общо продукти:
0.00 лв.
(С вкл. ДДС)
ДДС:
Всичко:
0.00 лв.
X