Eplan

EPLAN и Индустрия 4.0

Като член на SmartFactoryKL, EPLAN – надежден доставчик на съвременни решения, предоставя на все повече клиенти модерна инженерингова технология. Проектите на EPLAN предоставят много предимства за Industry 4.0, като например гъвкавост при имплементиране на ‘‘batch size 1‘‘ стандарт при предаване на процесни данните, използвайки протокола OPC UA: примерите включват нови сценарии за поддръжката и свързването на данните от процеса със схематичната логика за оптимизиране на потреблението на енергия в производството.

EPLAN представлява автоматизацията на технологичния инженеринг за производствени предприятия на бъдещето, като част от SmartFactoryKL. “Интегрирането на последователна документация, която обхваща поддръжка и експлоатация, дава възможност за по-добро и особено бързо обслужване”, казва Максимилиан Бранд, президент на EPLAN. В процеса на управление на продуктовия жизнен цикъл (PLM) на доставчика, използването на EPLAN формат за трансфери към оператора, позволява концентрацията на информацията в инженеринга по начин, който увеличава ефективността по време на производствената фаза.

Данните от EPLAN предлагат специален потенциал за концепциите на Industry 4.0, като например гъвкавост при имплементиране на batch size 1 стандарт при предаване на процесни данните, използвайки протокола OPC UA: примерите включват сценарии за поддръжка и свързване на данни от процеса със схематична логика, за оптимизиране на потреблението на енергия. Чрез дистанционно моделиране, инженерите по поддръжката могат да използват онлайн, цялата съответна контролна информация, като например схеми и подробна информация за устройствата. Анализът на данните и прогнозите за вероятност за неуспех ще сведат до минимум времето на престой в производството в бъдеще при Industry 4.0.

Автоматизираното технологично инженерство, документирано с EPLAN, ще бъде използвано като непрекъсната и последователна база данни по цялата верига на доставки и жизнения цикъл на продукта, от доставчика до крайния потребител и оператора на централата. За това ще допринесе и свързването на данните от процеса с контрола на логиката и ще даде добавена стойност във фазата на производство. EPLAN ще решава, коя информация ще доведе до добавена стойност за производителите в бъдеще. Целта е да може да се включат извлечените обратни връзки, дори и в инженерната фаза, например чрез подобряване на процеса на PLM на доставчика.

EPLAN Data Portal би могъл да играе важна бъдеща роля при определянето на основните данни за концепциите – Industry 4.0. Един случай на първи тест, демонстриран от EPLAN, е потенциален сценарий на проектиране за производствена инсталация: централата в проекта е разделена на технологични модули, по време на първоначалния дизайн. В същото време модулите за производство създадени на EPLAN, могат да бъдат предоставени на доставчиците като подпроекти. Подобрения в технологията за управление въз основа на подпроектите ще се осъществяват в рамките на процеса на PLM на доставчиците. Когато подпроектите се обединят по-късно, крайният клиент и операторът на централата, могат да генерират оптимално качество на данните за производствения обект и неговата автоматизация.

Източник: EPLAN

ETI предлага висококачествена база данни на продукти в съответствие с новия стандарт за данни на EPLAN

Годишна инвентаризация

По-голямо резервиране и контрол на отдалечени помпени станции с доказаните решения на Westermo

Цялостна система за управление на електропреносна линия HVDC на Heitec осигурява висока производителност и ефективност

Решенията на Eplan разкриват революционни възможности за ефективна дистанционна работа

Облачният софтуер Eplan eView бе отличен с почетния приз „Automation Award“ 2020

Електроразпределителните табла и шкафове Solid GSX на ETI гарантират бързина, лекота и гъвкавост при конфигурирането

Конекторните модули Winsta на Wago определят темпото на строителния обект

Екранираните модули Han-Modular на Harting посрещат предизвикателствата за надежден пренос на електроенергия, данни и сигнали

Още едно ново попълнение в гамата безжични рутери  Ibex:  WLAN аксес поинт RT-280

Запишете се за нашия бюлетин

Бъдете в крак с новите технологии, актуални цени и предложения.

Още по темата

ETI предлага висококачествена база данни на продукти в съответствие с новия стандарт за данни на EPLAN

Когато таблата за управление се проектират в 3D, проводниците се...
Към статията

Годишна инвентаризация

Уважаеми клиенти и партньори , Искаме да използваме възможността, за...
Към статията

По-голямо резервиране и контрол на отдалечени помпени станции с доказаните решения на Westermo

Критичните системи, например тези в пречиствателни станции, изискват сигурни и...
Към статията
Назад
Количка
0 продукта
Няма продукти в количката
Общо продукти:
0.00 лв.
(С вкл. ДДС)
ДДС:
Всичко:
0.00 лв.
X