Eplan

EPLAN и Индустрия 4.0

Като член на SmartFactoryKL, EPLAN – надежден доставчик на съвременни решения, предоставя на все повече клиенти модерна инженерингова технология. Проектите на EPLAN предоставят много предимства за Industry 4.0, като например гъвкавост при имплементиране на ‘‘batch size 1‘‘ стандарт при предаване на процесни данните, използвайки протокола OPC UA: примерите включват нови сценарии за поддръжката и свързването на данните от процеса със схематичната логика за оптимизиране на потреблението на енергия в производството.

EPLAN представлява автоматизацията на технологичния инженеринг за производствени предприятия на бъдещето, като част от SmartFactoryKL. “Интегрирането на последователна документация, която обхваща поддръжка и експлоатация, дава възможност за по-добро и особено бързо обслужване”, казва Максимилиан Бранд, президент на EPLAN. В процеса на управление на продуктовия жизнен цикъл (PLM) на доставчика, използването на EPLAN формат за трансфери към оператора, позволява концентрацията на информацията в инженеринга по начин, който увеличава ефективността по време на производствената фаза.

Данните от EPLAN предлагат специален потенциал за концепциите на Industry 4.0, като например гъвкавост при имплементиране на batch size 1 стандарт при предаване на процесни данните, използвайки протокола OPC UA: примерите включват сценарии за поддръжка и свързване на данни от процеса със схематична логика, за оптимизиране на потреблението на енергия. Чрез дистанционно моделиране, инженерите по поддръжката могат да използват онлайн, цялата съответна контролна информация, като например схеми и подробна информация за устройствата. Анализът на данните и прогнозите за вероятност за неуспех ще сведат до минимум времето на престой в производството в бъдеще при Industry 4.0.

Автоматизираното технологично инженерство, документирано с EPLAN, ще бъде използвано като непрекъсната и последователна база данни по цялата верига на доставки и жизнения цикъл на продукта, от доставчика до крайния потребител и оператора на централата. За това ще допринесе и свързването на данните от процеса с контрола на логиката и ще даде добавена стойност във фазата на производство. EPLAN ще решава, коя информация ще доведе до добавена стойност за производителите в бъдеще. Целта е да може да се включат извлечените обратни връзки, дори и в инженерната фаза, например чрез подобряване на процеса на PLM на доставчика.

EPLAN Data Portal би могъл да играе важна бъдеща роля при определянето на основните данни за концепциите – Industry 4.0. Един случай на първи тест, демонстриран от EPLAN, е потенциален сценарий на проектиране за производствена инсталация: централата в проекта е разделена на технологични модули, по време на първоначалния дизайн. В същото време модулите за производство създадени на EPLAN, могат да бъдат предоставени на доставчиците като подпроекти. Подобрения в технологията за управление въз основа на подпроектите ще се осъществяват в рамките на процеса на PLM на доставчиците. Когато подпроектите се обединят по-късно, крайният клиент и операторът на централата, могат да генерират оптимално качество на данните за производствения обект и неговата автоматизация.

Източник: EPLAN

С помощта на EPLAN немската компания Protec Technologies направи своите процеси по-сигурни и значително по-ефективни

Универсалната термовизионна Testboy TV 293 предлага широка функционалност в малки габарити

Нови интерфейсни компоненти на Endress+Hauser осигуряват надеждно захранване, комутация и удвояване на сигнала

Празничен график на Ритбул ЕООД.

С новата серия 2601 WAGO допълва своята уникална продуктова гама от клемни блокове за печатни платки с лостова технология

Намерете още по-бързо точния компонент за Вашия проект в новия портал за данни на Eplan

Harting разработи нови интерфейси за железопътни транспортни средства в отговор на съвременните предизвикателства в сектора

Интердисциплинарното проектиране вече е по-лесно и по-ясно отвсякога с платформата EPLAN 2022

Черен Петък в rittbul.bg!

За шумни производствени обекти Compro осигурява надеждна звукова сигнализация чрез акустични сигнални устройства Chiasso Voice & Sound

Запишете се за нашия бюлетин

Бъдете в крак с новите технологии, актуални цени и предложения.

Още по темата

С помощта на EPLAN немската компания Protec Technologies направи своите процеси по-сигурни и значително по-ефективни

Около 35% от крайното потребление на енергия и около 30%...
Към статията

Универсалната термовизионна Testboy TV 293 предлага широка функционалност в малки габарити

Инфрачервената термовизионна камера TV 293 на немския производител Testboy, която...
Към статията

Нови интерфейсни компоненти на Endress+Hauser осигуряват надеждно захранване, комутация и удвояване на сигнала

Интерфейсните модули от серията RN са в основата на веригите...
Към статията
Назад
Количка
0 продукта
Няма продукти в количката
Общо продукти:
0.00 лв.
(С вкл. ДДС)
ДДС:
Всичко:
0.00 лв.
X