HEITEC

Новата ориентирана към бъдещето платформа HeiSys на Heitec предлага неограничени възможности за транспортния сектор

В условията на широко пазарно предлагане на сложни и комплексни решения, определянето и търсенето на необходимата изчислителна мощност или подходящ шлюз може да се превърне в проблем. Разработчиците и производителите на индустриални приложения са изправени пред необходимостта днес да изберат правилната технология, с която да постигнат желаната производителност и мрежова свързаност утре. Идеалният вариант е това да стане без никакви технически ограничения или финансови рискове, ако по-късно се наложи модернизация и актуализация на системите. В разработката на иновативната платформа HeiSys, компанията Heitec е използвала възможностите на модулна технология за създаване на ориентирано към бъдещето системно решение с висока степен на мащабируемост, което предлага почти безкрайни възможности.

Кои са най-важните характеристики на платформата HeiSys?

 • Модулна системна платформа със стандартизирани интерфейси за бързо и рентабилно изпълнение на конкретното приложение;
 • Внедряване на платформата в качеството на универсален шлюз, индустриален компютър или периферен компютър;
 • Индивидуална и бърза адаптация към изискванията на конкретната разработка и целево приложение, използвайки съвременна модулна технология;
 • Широка гъвкавост и мащабируема изчислителна мощност чрез подходящи и доказани стандартни процесорни модули;
 • Свободен избор на комуникационна технология за съвременни кабелни и/или безжични мрежи;
 • Лесна, бърза и безотказна обработка на големи бази данни в приложения с обработка на данни в реално време;
 • Устойчиво и рентабилно решение за система с множество възможности за ъпгрейд и актуализация по отношение на производителността и свързаността;
 • Компактна и надеждна система без вентилатори за температурния диапазон от -40 до +85°C, която освен това е сертифицирана съгласно изискванията на EN50155 и може да се използва и в транспортни приложения;
 • Опционална възможност за конформно покритие.

Една системна платформа, формираща основата на решението

Всички изброени важни характеристики са постигнати само с една системна платформа, която формира надеждна база. Докато преди потребителите се сблъскваха с вземането на трудно решение, кой стандартен модул и коя архитектура да се използват в зависимост от производителността, енергийната ефективност, отделяната топлина и други параметри, платформата HeiSys, с патентования си и мащабируем дизайн, позволяващ разполагане на различни модули, отваря напълно нови възможности за гъвкаво, рентабилно и функционално решение в дългосрочен план.

HeiSys за транспортни приложения

Както в много други сфери на живота, използването на електронни системи в транспортните средства за шосеен, железопътен и въздушен транспорт, се превърна в неотменна тяхна част. Освен това, настъпващата дигитализацията завладява все повече и повече области. В транспортния сектор например, това включва комуникация между превозните средства и инфраструктурата, между превозните средства и контрола на интегрираните логистични вериги, както и автономното управление на транспортни средства.

Поради все по-строгите нормативни изисквания, от една страна се увеличава сложността на системата, а от друга – се изисква цялостна, лесна и безопасна диагностика за възникналите неизправности. Като допълнение, компонентите трябва да бъдат лесни за манипулиране по време на разширяване на системата, модернизация и техническо обслужване, като за предпочитане е те да бъдат свързвани с лесно различими кабели. Всички тези аспекти се взети предвид при разработката на HeiSys.

Областите на приложение, в които може да бъде интегрирана платформата HeiSys, благодарение на модулната й архитектура в различни варианти, включват централизирано компютърно управление, система за пътническа информация, шлюзове, регистратор на данни, диагностика и комуникация, наред с още други приложения.

HeiSys се постига висока степен на дигитализация в много области. Платформата се базира на съвременни комуникационни технологии като 5G и mmWave.

HeiSys поддържа всички разпространени стандарти за безжична и кабелна комуникация, както и тяхното едновременно използване.

Кои са най-важните предимства на HeiSys в транспортните приложения?

 • HeiSys може да се използва в много области, благодарение на архитектурата си с висока степен на мащабируемост, която може да бъде адаптирана за различни нива на производителност;
 • Сертифицирана по EN 50155 за използване в подвижния състав на релсови превозни средства и с одобрение за прилагане за наземен мониторинг, платформата е безотказна, компактна, без вентилатор и подготвена за конформно покритие;
 • Поддържа всички разпространени комуникационни протоколи, както и безжични и кабелни комуникационни стандарти, автоматично, постоянно покритие на мрежата. Също така е проектирана да поддържа и бъдещи комуникационни технологии;
 • Предлага гъвкаво захранване с различни бордови напрежения;
 • С основание може да се определи като надеждна инвестиция и решение с висока рентабилност: поддръжката и актуализациите могат да се извършват с минимални усилия.

HeiSys за Индустриален интернет на нещата (IIoT)

Индустриалният Интернет на Нещата (IIoT) играе централна роля в оптимизирането на промишлените процеси. Хората, машините и системите трябва да комуникират помежду си възможно най-ефективно. Периферните изчисления играят решаваща роля при реализацията на децентрализирани мрежи с интелигентен анализ и обработка на данни на място, с кратки времена на латентност и възможност за покриване на големи разстояния.

HeiSys е отлично решение за бързо нарастване на обемите данни в среда на IIoT. Платформата може да се използва едновременно като център за данни, шлюз и изходен модул. Гъвкавото I/O свързване се осъществява чрез безжични модули.

Кои са важните предимства на HeiSys за среда на IIoT?

 • HeiSys може да се използва като център за данни, шлюз и изходен модул, благодарение на възможността за промяна на интерфейса;
 • Предлага възможност за използване на няколко безжични комуникационни стандарта едновременно;
 • Директната високопроизводителна обработка на данни на място намалява размера на сървърните пакети и едновременно с това повишава качеството на данните;
 • Платформата съответства на бързоразвиващите се технологии. Нарастващата плътност на данните и информационното съдържание изискват бърз пренос на данни. HeiSys е проектирана да осигури необходимата производителност и да поддържа най-съвременните комуникационни стандарти, като например 5G, както и други стандарти за пренос на данни, които ще се използват в бъдеще.

HeiSys за среда на Industry 4.0

Благодарение на своите специалисти по автоматизация, Heitec предлага широко портфолио от решения, вариращо от дигитално проектиране на инсталации и процеси до виртуално пускане в експлоатация и мониторинг на системи и производствени процеси със специално вградени системи за постигане на по-бързо свързано производство.

HeiSys като периферен компютър в среда на Industry 4.0.

Съвременните индустриални мрежи изискват децентрализирани структури. В зависимост от базовите точки за анализ и работните натоварвания, една машина генерира данни от порядъка на няколкостотин гигабайта. Ако това количество данни трябваше да бъде предадено на център за данни, това би довело до високи разходи, произтичащи от капацитета на линията и закъснението в резултат на латентността на мрежата.

Функционалното място на HeiSys в комплексната свързана фабрика

Основни компоненти на тази архитектура са шлюзовете, които буферират данните, събрани детерминирано в реално време, обработват ги асинхронно и ги предават към отделите по веригата. Локалните данни се извличат чрез подходящи интерфейси, индустриални модели данни и стандартни протоколи. Правилната и сигурна обработка на сигнали от широк спектър от протоколи за данни се запазва в шлюза посредством интерфейсната инфраструктура и софтуерните алгоритми. Поради своите характеристики, HeiSys е оптимално съобразен с тази функционалност.

Кои са най-важните предимства на HeiSys в среда на Industry 4.0?

 • Поради своята мащабируема архитектура, HeiSys се адаптира към всички разпространени стандартни модули, както и в прототипи за бързо внедряване, ориентирани към бъдещето. Благодарение на различните варианти на слотовете е възможна обработка в многоядрена изчислителна среда, като съществуващите изпълнения по отношение на ядрата могат лесно да се заменят с по-мощни, така че приложението винаги да отговаря на най-новите изисквания. По този начин се гарантира и функционална безопасност;
 • HeiSys предлага различни интерфейсни варианти и възможност за използване на няколко безжични комуникационни стандарта едновременно. Благодарение на LoRa, WiFi, GPS и Bluetooth се откриват широки възможности за връзка със сензорите. Съществуващото окабеляване също може да бъде използвано. Поддържат се и 5G и mmWave комуникации.
 • Здравата конструкция е предназначена за големи натоварвания и тежки условия на околната среда, което означава, че HeiSys може да работи в почти всички взискателни условия.

Кои са характеристиките, които правят HeiSys уникална платформа?

Висока степен на мащабируемост – какво точно означава това? Чрез избора на модули, базирани на стандартизирани интерфейси, без значение кой е производителят, изчислителната мощност на HeiSys може да се мащабира и да се постигне огромен диапазон и висока гъвкавост по отношение на комуникацията и I/O интерфейсите. Потребителите имат възможността да адаптират точно интерфейсите към собствените си потребности.

В допълнение към високопроизводителните приложения с мощност до 116 W, които могат да бъдат реализирани с модул COM Express, модулите с ниска мощност (до 15 W) като SMARC предлагат възможност за внедряване в по-прости приложения. Платформата HeiSys е подготвена и за бъдещото използване на новия COM-HPC стандарт за сървърни приложения с висока производителност.

Благодарение на тази гъвкавост, HeiSys може да бъде внедрена в различни конфигурации в много целеви отрасли. Платформата предлага и различни възможности по отношение на технологията на корпуса: може да функционира без вентилатор, предлага се във версии 1 и 2U и опционално се доставя с конформно покритие.

Въз основа на стандартен модел, HeiSys предлага мащабируема производителност, както и широк спектър от опции за конфигуриране, които могат да бъдат съобразени точно с нуждите на съответния дизайн и целево приложение.

По-специално за днешната бърза обработка на огромни количества данни се изисква и съответната производителност. В зависимост от сложността на дизайна и изискванията за честотната лента, разнообразието на сигнала, изчислителната производителност и консумацията на енергия, могат да бъдат избрани подходящи платки COM Express и в комбинация с базирани на модул SMARC платки FPGA да се картографира голяма променливост на интерфейсите чрез съответния FPGA дизайн.

Отпада необходимостта от координация на много различни компоненти, сложна, отнемаща време разработка, и произтичащите от това проблеми.

HeiSys – пътят към бъдещето е отворен

Много нови поколения чипове и комуникационни серийни портове се поддържат от модулите COM Express. Чрез използване на стандартизирани интерфейси, лесно и бързо се повишава производителността, а конструкцията да се оборудва с най-съвременна модулна технология, с което се гарантира не само икономическа рентабилност и устойчивост на решението, но и мрежова киберсигурност.

Такъв тип решение на практика изключва всякакви прекъсвания. Цялата система може да се използва отново при последващ ъпгрейд, а проследяването на моралното остаряване гарантира сигурност. С една дума – това е икономически рентабилно, устойчиво и безопасно решение! В бъдеще платформата HeiSys ще поддържа и новия стандарт COM HPC (б.ред. High Performance Computing), който ще подобри производителността при пренос на данни и мрежовата връзка – както се изисква например, за периферни сървъри – и допълнително ще увеличи броя на високоскоростните интерфейси.

Фирма Ритбул предлага продуктите на Heitec в България! Не се колебайте да ни се обадите, за да Ви консултираме при избора на продукти на Heitec и да Ви дадем най-добрите цени!

Обещаващо високо ниво на безопасност при тестване на електромобили и фотоволтаични инсталации с новия тестер Testboy Profi III LED

Нови модулни конектори Han-Modular Domino на Harting улесняват индустриалната трансформация

С помощта на софтуерните решения на EPLAN водещ производител на хладилни инсталации ускорява процесите по проектиране с 50%

Нов индустриален Ethernet комутатор на Westermo отговаря на нуждите от по-широка честотна лента в критично важни приложения

Отвертките за електротехници Kraftform Kompakt на Wera са точният инструмент за всички Ваши изисквания

Информация за сертифицирани решения, защита на данните и спазване на изискванията за съответствие ще намерите в Trust Center 2.0 на Eplan

Един интерфейс в устройство вместо два с хибридни конектори M12 с Y-кодиране на Harting

С безконтактните тестери за напрежение на Testboy всеки електротехник е оборудван без компромис

Следващото поколение модулни индустриални конектори- Domino Modules от HARTING

Свързването на акумулаторни батерии за съхранение на енергия – бързо, лесно и без инструменти с лостовата система на WAGO

Запишете се за нашия бюлетин

Бъдете в крак с новите технологии, актуални цени и предложения.

Още по темата

Обещаващо високо ниво на безопасност при тестване на електромобили и фотоволтаични инсталации с новия тестер Testboy Profi III LED

Новият измервателен уред за напрежение Testboy Profi III LED е...
Към статията

Нови модулни конектори Han-Modular Domino на Harting улесняват индустриалната трансформация

Основата на днешната индустриална трансформация се формира от базови технологии...
Към статията

С помощта на софтуерните решения на EPLAN водещ производител на хладилни инсталации ускорява процесите по проектиране с 50%

Австрийската компания Kustec може да се гордее с международния си...
Към статията
Назад
Количка
0 продукта
Няма продукти в количката
Общо продукти:
0.00 лв.
(С вкл. ДДС)
ДДС:
Всичко:
0.00 лв.
X